En temaside for kommune-Norge

Målet med denne temasiden er å støtte kommunene i arbeidet med Leve hele livet-reformen.

Her kan kommuner dele erfaringer og kunnskap i reformperioden: Under Kunnskap og kompetanse finner du ressurser til støtte i arbeid med prosess, endring og forbedring. Alle artikler på temasiden har kommentarfelt under der du kan kommentere og stille spørsmål. Temasiden drives av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, på oppdrag fra Helsedirektoratet. Besøk også Idébanken for gode idéer, historier og eksempler sendt inn av kommuner i hele landet. For støtte og veiledning i reformarbeidet ta kontakt med ditt lokale utviklingssenter.

Nyeste fra Idébanken Leve hele livet

De gode løsningene finnes i kommunene! Idébanken Leve hele livet byr på gode historier og eksempler fra kommunene selv, i deres arbeid med reformen.